top of page
WeChat Image_20200822035036.jpg

Ukiwi เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟันจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยใช้น้ำจากธารน้ำแข็งของเทือกเขา Alps  สารสกัดจากธรรมชาติ และสมุนไพรเฉพาะของนิวซีแลนด์ เป็นส่วนผสมหลัก  ผลิตด้วยเทคโนโลยี่การผลิตชั้นสูงสมัยใหม่ ผสานเอาส่วนผสมจากธรรมชาติมารวมกันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลช่องปากและฟัน  ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Ukiwi นอกจากจะมีคุณภาพสูงแล้วยังปลอดภัยมากๆอีกด้วย

bottom of page